Lejepriser

  • Priserne varierer, alt efter tidspunkt og længde på jeres ophold. Priserne kan derfor kun ses ved at vælge en specifik lejeperiode, under menupunktet “Book Hytten”

Forbrug (El og Vand)

  • El: 3 kr/kWh (Noteres på blok ved måler ved ankomst og afrejse)
  • Vandforbrug: 15 kr/person/ophold